OM MEXIKA

Mexika står för Mäklarexamen i Karlstad och är föreningen för Karlstads fastighetsekonomer. Föreningen startades år 2001 och är till för alla programmets studenter. Vi jobbar för att skapa en rolig och minnesvärd tid för våra medlemmar, där vi anordnar allt från sittningar till föreläsningar.

Föreningens mål och det som styrelsen varje år strävar efter är att alla studenter i föreningen ska få ett så bra studieliv som möjligt och ha roligt tillsammans. Mexika verkar även för att programkvaliteten alltid ska utvecklas och bli bättre.