Värdegrund

Värdegrund
För Mäklarexamen i Karlstad (nedan kallat Mexika)

Mäklarexamen i Karlstads (Mexika) värdegrund bygger på öppenhet, kvalitet och gemenskap. Mexika ska aktivt i sin verksamhet verka för att alla medlemmar känner sig inkluderade och en del av gemenskapen. Mexika ska visa öppenhet för alla medlemmar och arbeta på ett välkomnande och enkelt sätt så att alla medlemmar får möjlighet att påverka och delta. Verksamheten ska även hålla god kvalitet och tillvarata alla medlemmars intressen.
Det är upp till var och en av medlemmarna samt annan deltagande att följa värdegrunden. Styrelsen har ansvar för att vidta åtgärder enligt rådande styrdokument om någon medlem bryter mot värdegrunden.
För medlemskap i Mexika krävs att man erlagt medlemsavgift vars storlek bestäms av årsstämman. Vid ingående av medlemskap i Mexika åtar sig personen vissa skyldigheter att uppfylla vår värdegrund och rådande styrd