Styrelsen

Mexikas styrelse strävar efter att föreningens medlemmar ska få ett bra studieliv i Karlstad och att vi ska ha roligt tillsammans under vår tid på KAU! Vi jobbar även för att vårt program ska vara så bra som möjligt och ständigt utvecklas till det bättre. Styrelsen består av medlemmar som har olika ansvarsområden. Även om alla medlemmar ansvarar för olika saker så hjälper vi varandra samt planerar och genomför tillsammans de beslut som vi har tagit. Styrelsen har möte ungefär en gång per månad där vi diskuterar och beslutar kring aktuella punkter samt planerar hur vi på bästa sätt kan ge våra medlemmar en så bra studietid som möjligt!

Nedan följer en beskrivning av styrelsemedlemmarnas uppgifter och vem som har vilken post just nu:

Ordförande – Felix Widlöf
Ordförande i Mexika leder styrelsens arbete och ansvarar bl.a. för att genomföra styrelsemöten. Ordförande har även kontakt med universitetet, studentkåren och närvarar på möten med ordföranden från övriga studentföreningar.

Viceordförande – Rebecca Spets

Viceordförande bistår ordföranden i arbetet med styrelsen. Detta kan innebära att leda samt attendera möten om ordförande ej kan medverka. Viceordförande är ordförandes högra hand

Sekreterare – Ida Stenhoff
Sekreterarens främsta uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten. Som sekreterare bokar man även salar till våra möten och finns tillgänglig om någon annan medlem behöver hjälp.

Huvuduppgiften som Mexikas utbildningsansvarig är att arbeta för att utbildningen ska vara så bra som möjligt. Det innebär möten med studentkåren och övriga utbildningsansvariga från KAU’s föreningar. Man har även kontakt med programledaren för Fastighetsekonomi.

Sexmästare – Sofia Österman
Mexikas sexmästare är chef för sexmästeriet och anordnar tillsammans med sitt utskott föreningens sittningar. Som sexmästare planerar man olika temafester och gör allt från att boka lokaler till att trycka upp häften med snapsvisor! Sexmästaren går även på möten med övriga sexmästare på KAU.
Näringslivsansvarig – Jonas Kjellberg
Näringslivsansvarig är Mexikas ansikte utåt mot företag samt vår kontaktperson med näringslivet. Den här styrelsemedlemmen jobbar bland annat med sponsring och att ta fram profilproduker för Mexika (t.ex. overaller och tygmärken)


Evenemangsansvarig – Emil Skoglund

Varje år anordnar Mexika en skidresa för föreningens medlemmar. Evenemangsansvariges främsta uppgift är att planera denna skidresa, vilket innebär att ordna med bl.a. transport, boende och övrig logistik. Man planerar även andra eventuella evenemang, exempelvis overallinvigning, tillsammans med vår sexmästare.

Medieansvarig – Vanessa Wingstrand

Medieansvarig sköter Mexikas Facebook, Instagram och hemsida. Det handlar framförallt om att uppdatera med bilder från föreningens event samt sprida information till Mexikas medlemmar.

Ekonomiansvarig – William Arnfeldt
Ekonomiansvarig har ansvar för Mexikas ekonomi. Det innebär bland annat att lägga årsbudget, betala fakturor och ta in betalningar från medlemmar inför sittningar med mera.