Snart dags för ny styrelse!

Efter årsskiftet är det dags för Mexikas styrelse att bytas ut och det finns då möjlighet för nya studenter att vara med och påverka och engagera sig i Mexikas studentförening!

På fredag den 27/11 kl 15:00 kommer vi i styrelsen ha lite häng i zoom tillsammans med er!
Vi hoppas självklart att alla vill vara med och att ni tar tillfället i akt att samla på er lite mer information om styrelsen och vad vi gör. I slutet av ”mötet” så kommer även ett pris lottas ut till er som är med, det vill ni självklart inte missa!
(Länk till zoom kommer ut på instagram och facebook strax innan mötet) 

Här nedan kommer ändå lite information för er att läsa om hur viktigt det är med en styrelse och vilka olika roller som finns att söka!  

Att engagera sig i studentföreningar är enormt viktigt för ett levande studentliv. Utan en styrelse så fungerar inte en studentförening och allting såsom sittningar, nollning, resor och andra evenemang kan då heller inte bli av. 

Därför vill vi nu gå ut med lite info om det kommande styrelsebytet, så att ni nya som gamla studenter kan börja fundera och kanske kika lite på de olika roller som finns inom styrelsen och på vilket sätt just du vill vara med och engagera dig. 

Vi förstår att framförallt ni nya studenter inte riktigt sett så mycket av styrelsen detta första halvår. I och med Corona har mycket av styrelsens arbete satts på paus och vi har inte kunnat genomföra några av de planer på aktiviteter och evenemang som vi haft under hösten. Vi hoppas dock ändå att ni genom detta och Zoom ”mötet” på fredag får ett litet hum om styrelsen och vad vi håller på med, och vi kan lova er att det är otroligt mycket mer roligt och fördelaktigt än vad det är jobb! 

Framförallt får du chansen att hänga med ett härligt gäng och lära känna studenter både från programmet men också från andra program på KAU mycket bättre. I Mexika har vi också bestämt att styrelsens medlemmar får gå gratis på sittningar. Nu under Corona pandemin har sittningar tyvärr inte kunnat bli av, men så fort läget är bättre och sittningar kan äga rum igen så får alltså ni som går med i styrelsen gå gratis! (Att spara in några hundralappar per sittning är ju inte fel!)

Men en av de viktigaste fördelarna är självklart att du har möjlighet att påverka och utveckla Mexika till det bättre, att få bidra med dina tankar och idéer och helt enkelt få vara med och bestämma. 

Alla roller inom styrelsen är självklart lika viktiga, men beroende på vad man är intresserad av eller tycker är viktigt så passar de olika rollerna för olika studenter. 

Här nedan kommer en kort beskrivning om varje roll, samt vem som för närvarande har den rollen i styrelsen. Har ni några frågor om någon specifik roll går det jättebra att höra av sig till personen som har den rollen just nu. Har ni mer generella frågor kring studentföreningen och styrelsen så hör av er till ordförande! Ta även tillfället i akt på fredag att fråga ut oss nuvarande styrelsemedlemmar kring vad vi gör och hur allting funkar! 

Ordförande 
Som ordförande är man högst ansvarig för Mexikas förening och även föreningens representant i olika avseenden. Ordföranden är den som sammankallar till möten, tar upp frågor gällande föreningens riktning samt ser till alla Mexikas medlemmars bästa. 

Ordförande just nu: Anton Länninge 

Vice ordförande
Som vice ordförande assisterar man ordföranden i dennes arbete. Vice ordförande är den som rycker in och håller ställningarna på möten eller liknande om ordföranden inte kan närvara. 

Vice ordförande just nu: Emma Sunesson

Sexmästare
Som sexmästare i styrelsen anordna man och är ansvarig för Mexikas sittningar och temafester. Sexmästaren ser till att dessa evenemang ska bli så roliga och minnesvärda som möjligt! 

Sexmästare just nu: Elin Ingvarsson

Näringslivsansvarig
Som näringslivsansvarig är man Mexikas ansikte utåt mot näringslivet. Denna person har hand om kontakten med företag vad gäller sponsring men också andra samarbeten mellan företagen och vår förening. 

Näringslivsansvarig just nu: Joel Sandberg

Medieansvarig
Som medieansvarig har man ansvar för föreningens alla sociala medier. Denna person ser till så att all viktig information och annat såsom bilder från event eller marknadsföring från företag kommer upp på Mexikas sociala medier för medlemmarna att ta del av. Man är alltså den som har hand om instagram, facebook och hemsidan. 

Medieansvarig just nu: Jennifer Svensson

Utbildningsansvarig
Som utbildningsansvarig är man tillsammans med utbildningsansvariga från andra program från Handelshögskolan med och påverkar allt vad som hör till utbildningen. Man deltar bl.a. i sektionsråd där man del diskuterar vad som kan göra utbildningen bättre men också planerar roliga event anordnande av Handelshögskolan. 

Utbildningsansvarig just nu: Jennifer Svensson

Evenemangsansvarig
Som evenemangsansvarig har man framförallt ansvar för den årliga Åre-resan med allt vad det innebär. Evenemangsansvarig planerar även andra evenemang tillsammans med sexmästare och övriga medlemmar i styrelsen. 

Evenemangsansvarig just nu: Samuel Larsen

Sekreterare
Styrelsens sekreterare är den som antecknar vid styrelsemöten och ser till att protokollen sedan sätts upp på Mexikas anslagstavla i 11:an huset så att de finns tillgängliga för alla att läsa. Sekreteraren är även den som bokar salar inför möten. 

Sekreterare just nu: Ida Nilsson

Ekonomiansvarig
Som ekonomiansvarig är man ansvarig för Mexikas ekonomi. Det innebär bl.a. att lägga årsbudget, betala fakturor och ta in betalningar från medlemmar inför sittningar med mera. 
En väldigt lärorik och viktig roll i styrelsen. 

Ekonomiansvarig just nu: Anders Skjeggerud 

Känner ni redan nu att ni vet precis vilken roll ni vill ha i styrelsen? 
Skicka då ett mail till Ordforande.mexika@gmail.com eller skriv till Anton Länninge privat om vilken roll du är intresserad av och varför! 

Vi hoppas vi ses på fredag kl 15:00 i zoom, länken kommer ut på instagram och facebook strax innan 15:00. 

Och kom ihåg, pris lottas ut för de som är med! 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen 

KURSERNA ÅR 1, 2 & 3

Termin 1

Introduktion till fastighetsekonomi (Obligatorisk) 3hp

Marknadsföring på fastighetsmarknaden (Obligatorisk) 6hp

Externredovisning (Obligatorisk) 6hp

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning (Obligatorisk) 15hp

Professional Skills (Sluttermin: 6) (Valfri) 7.5hp

Poängsumma: 30hp

Termin 2

Nationalekonomi för fastighetsekonomer (Obligatorisk )9hp

Byggteknikens grunder (Obligatorisk) 12hp

Fastighetsföretagets ekonomi (Obligatorisk) 9hp

Poängsumma: 30hp                       

Termin 3

Skatterätt med fastighetsinriktning (Obligatorisk) 15hp

Fastighetsvärdering (Obligatorisk) 9hp

Investering och finansiering (Obligatorisk) 6hp

Poängsumma: 30hp

Termin 4

Företagsekonomisk metod (Obligatorisk) 9hp

Etik och säljteknik (Obligatorisk) 6hp

Fastighetsrätt (Obligatorisk) 15hp

Poängsumma: 30hp                       

Termin 5

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter (Obligatorisk) 12hp

Företagsekonomi, praktik (Obligatorisk) 6hp

Service Management för fastighetsekonomer (Valbar) 6hp

Praktikfall i Fastighetsförmedling (Valbar) 6hp

Fastighetsförvaltning (Valbar) 12hp

Poängsumma: 30hp

Termin 6

Fastighetsekonomiska bedömningar (Obligatorisk) 15hp

Företagsekonomi – Kandidatuppsats (Obligatorisk) 15hp

Poängsumma: 30hp

Mer information finns på Karlstads universitets hemsida 

Vid frågor kring programmet är Ni välkomna att kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller vår programledare: Tommy Bergquist: tommy.bergquist@kau.se