KURSERNA ÅR 1, 2 & 3

Termin 1

Introduktion till fastighetsekonomi (Obligatorisk) 3hp

Marknadsföring på fastighetsmarknaden (Obligatorisk) 6hp

Externredovisning (Obligatorisk) 6hp

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning (Obligatorisk) 15hp

Professional Skills (Sluttermin: 6) (Valfri) 7.5hp

Poängsumma: 30hp

Termin 2

Nationalekonomi för fastighetsekonomer (Obligatorisk )9hp

Byggteknikens grunder (Obligatorisk) 12hp

Fastighetsföretagets ekonomi (Obligatorisk) 9hp

Poängsumma: 30hp                       

Termin 3

Skatterätt med fastighetsinriktning (Obligatorisk) 15hp

Fastighetsvärdering (Obligatorisk) 9hp

Investering och finansiering (Obligatorisk) 6hp

Poängsumma: 30hp

Termin 4

Företagsekonomisk metod (Obligatorisk) 9hp

Etik och säljteknik (Obligatorisk) 6hp

Fastighetsrätt (Obligatorisk) 15hp

Poängsumma: 30hp                       

Termin 5

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter (Obligatorisk) 12hp

Företagsekonomi, praktik (Obligatorisk) 6hp

Service Management för fastighetsekonomer (Valbar) 6hp

Praktikfall i Fastighetsförmedling (Valbar) 6hp

Fastighetsförvaltning (Valbar) 12hp

Poängsumma: 30hp

Termin 6

Fastighetsekonomiska bedömningar (Obligatorisk) 15hp

Företagsekonomi – Kandidatuppsats (Obligatorisk) 15hp

Poängsumma: 30hp

Mer information finns på Karlstads universitets hemsida 

Vid frågor kring programmet är Ni välkomna att kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller vår programledare: Tommy Bergquist: tommy.bergquist@kau.se


                                           

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *